Małżeństwo

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do kancelarii parafialnej – trzy miesiące przed terminem ślubu.

Protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Sakrament Małżeństwa udzielany jest w naszej Parafii w czasie Mszy Świętej lub też na życzenie narzeczonych poza Mszą Świętą.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

  • metryka chrztu świętego z aktualną datą (ważna 3 miesiące od daty wystawienia)
  • metryka bierzmowania
  • świadectwo ukończenia nauki religii (do wglądu)
  • zaświadczenia z USC
  • dowody osobiste narzeczonych,

Pozostałe wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej,
  • potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi.

Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być jedynie osoby pełnoletnie.