Aktualne Msze Święte i ogłoszenia

Poniedziałek  – 20 maj 2024

17:30 1. + za zmarłych z rodzin: Kołodziejów, Czerepak, Wojtaszuk, Ferenc i Wyrazik

18:00 1. + Kazimiera i Zygmunt Cukierscy (gr.)

          2. + Zbigniew Słowikowski (gr.)

Wtorek  – 21 maj 2024

17:30  1. + Halina Nowocień dar serca od męża i córki z rodziną

           2. + Zofia i Stanisław Sitek i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00  1. + Kazimiera i Zygmunt Cukierscy (gr.)

           2. + Zbigniew Słowikowski (gr.)

Środa –  22 maj 2024

17:30  1. + Kazimiera i Zygmunt Cukierscy ( gr.)

           2. + Halina Nowocień – dar serca od chrześnicy Elżbiety z rodziną

18:00  1. + Lech Grudzień w 6 rocznicę śmierci, + Jan, Irena Grudzień

           2. + Zbigniew Słowikowski ( gr.)

Czwartek –  23 maj 2024

17:30  1. + Adam Walkiewicz  – dar serca od Emerytów Solidarność MPK Ostrowiec

18:00  1. + Kazimiera i Zygmunt Cukierscy ( gr.)

           2. + Zbigniew Słowikowski ( gr.)

           3. + Zbigniew Chadała w 1 rocznicę śmierci

Piątek  – 24 maj  2024

15:30 1. + Kazimiera i Zygmunt Cukierscy ( gr.)

17:30 1. + Adam Tomaszewski – dar serca od brata Andrzeja z rodziną

18.00 1. + Zbigniew Słowikowski ( gr.)

          2. + Milena Kwasek- Mroczek (imieninowa)

Sobota – 25 maj 2024

  7:30  1. + Kazimiera i Zygmunt Cukierscy ( gr.)

17:30  1. O szczęśliwą operację i Boże błogosławieństwo dla Lucyny oraz za zmarłą mamę

+ Czesławę Skarba

            2. + Ewa Sajur – dar serca od dzieci

18.00  1.  + Zbigniew Słowikowski ( gr.)

           2.  + Beata Kręcisz- w dzień Matki, + Rafał i Stanisław Czerwiec

Niedziela – 19 maj 2024

  8:00 1. + za parafian

          2.  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Liliany Dziama w dzień I Komunii Św. oraz rodziców Pauly   i Emila oraz Eryka

 9.30  1.  + Wiktoria Ruszkiewicz w rocznicę śmierci, + Marianna Mgłosiek, + Władysława(k) Zubek, + Helena Szulca

11:00 1. + Zbigniew Słowikowski ( gr.)

          2. + Kazimiera i Zygmunt Cukierscy ( gr.)

12:30 1. + Janusz, Stanisława, Władysław Wojdak, + Maria, Jan, Stanisława, Józef, Stefan Zając, + Franciszka(k) Ignacy Rak

18:00 1. + Bożena Luzak w 14 rocznicę śmierci


Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne – Zesłanie Ducha Świętego 2024

 1. Dzisiejsza niedziela  Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny.
 2. Dziś po Mszach świętych zbiórka do puszek na Instytut teologiczny w Sandomierzu.
 3. W dniu jutrzejszym święto Matki Kościoła, drugi dzień Zielonych Świąt. Msza św., w naszym kościele o godz. 17.30 oraz 18.00
 4. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kaplana.
 5. Zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych. W najbliższą sobotę majówka zostanie odśpiewana przy pomniku św. Jana Pawła II a będzie to modlitwa w intencji Matek. Po majówce odbędzie się wspólne biesiadowanie przy grillu. Zapraszam parafian   
 6. Najbliższa niedziela jest niedzielą Trójcy Świętej.
 7. W najbliższą niedzielę przed naszym kościołem wolontariusze z fundacji „Promyk Uśmiechu” będą kwestować na zakup wózka inwalidzkiego dla swojej podopiecznej mającej porażenie mózgowe i padaczkę. Fundacja działa na terenie naszego miasta przy ul Sienkiewicza.
 8. Zwracam się informacją do małżonków z naszej parafii, którzy zawarli ślub w roku 1974 lub 1999  roku i mieszkają na terenie naszej parafii, do świętowania  rocznicy małżeńskiej w Sandomierzu dnia 15 czerwca w ramach obchodu Diecezjalnego Roku Rodziny. Proszę o kontakt i zgłaszanie się w zakrystii.  
 9. Dnia 8 czerwca w Stalowej Woli odbędzie się diecezjalne spotkanie Młodych.  Dnia 8 czerwca poza Dniami Młodych naszej Diecezji odbędzie się również XV Rajd Rowerowy. Jego trasa przebiegać będzie z Sandomierza przez Orliska, Kotową Wolę do Rozwadowa. Zgłoszenia wraz z oświadczeniami należy składać osobiście w terminie od 27 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. (w godzinach 8:00-12:00) w MOSiR Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a lub elektronicznie e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl od 3 czerwca 2024 lub przed startem w biurze organizacyjnym rajdu na Bulwarze Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu. Regulamin i kartę zgłoszenia przesyłam w załączniku.
 10. Zachęcam do udziału w precesji Bożego Ciała. Pierwszy ołtarz proszę o przygotowanie mieszkańców przy ul Słonecznej 30, mieszkańcy bloków 15,16,17  , o drugi proszę przygotowanie mieszkańców bloków: 4,5, 6, 7, 8, 9,10,11, 13.  Trzeci ołtarz przygotowują parafianie z bloków,  86, 87,88,   74,76, 79 , czwarty mieszkańcy z ul Pogodnej i osiedla przy ul Pogodnej.  Zachęcam do dekoracji trasy procesji, okien w domach. Mszę św i procesję obstawią:  chór parafialny, pan organista oraz orkiestra Polskich Drużyn Strzeleckich pod batutą kapelmistrza Henryka Woś
 11. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za ufundowanie daru ołtarza w postaci obrusu na główny ołtarz na okres wielkanocny.
 12. W najbliższy wtorek po Mszy św., wieczorowej spotkanie organizacyjne dla rodziców klas czwartych i dzieci. Rocznica Komunii Świętej w Boże Ciało na Mszy św., o godz. 11.00.
 13. Dnia 1 czerwca br. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu odbędzie się II Diecezjalne Spotkanie Apostolatu Margaretka. Szczegóły na załączonym plakacie. Mszy św. przewodniczył będzie Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Zachęcam  do udziału w spotkaniu.
 14. Dziękuję za wczorajsze sprzątanie  mieszkańcom z bloku 7 a mianowicie: Bożenie Byczewskiej, Hannie Bąk, Danucie Feliksiowskiej, Dorocie Struskiej i Szymonowi,  Justynie Cieloch  , Zdzisławowi Szemraj i Marii Marzec z bloku 6. Dziękuję za ofiarę w kwocie 650 zł z racji sprzątania kościoła. Ofiara przeznaczona została na potrzeby kościoła.
 15. W sobotę na godz. 8.00 zapraszam do sprzątania kościoła parafian z bloku nr. 6
 16. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Paweł Kowalczyk i Martyna Kubik zapowiedź druga .
 17. Wszystkim, którzy w ostatnim czasie złożyli ofiarę na remont kościoła składam serdeczne Bóg zapłać. Ofiary są przeznaczone na spłatę prac związanych z elewacją kościoła. 
 18. Wszystkim, którzy w najbliższym tygodniu obchodzić będą swoje imieniny, urodziny i inne jubileusze składamy najlepsze życzenia.
 19. W dniu wczorajszym odbył się pogrzeb zmarłego Zdzisława Zawrotniak z bloku 91 . Jako wspólnota parafialna polećmy zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Katecheza 19 maja 2024.

Dlaczego mamy wypełniać uczynek miłosierdzia zmarłych grzebać?

Sześć uczynków miłosierdzia względem ciała dotyczy zaspokojenia najważniejszych życiowych potrzeb człowieka. Natomiast siódmy świadczy, że pełnienie dzieł miłosierdzia nie kończy się ze śmiercią i obejmuje obowiązek pogrzebania ze czcią ciała ludzkiego. Uzasadnienia dla obowiązku grzebania umarłych dostarcza nam najpierw Księga Rodzaju. W otwierającym ją opowiadaniu o stworzeniu świata i człowieka (Rdz 1,1-2,4a) czytamy: ,,Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, mężczyzną i kobietą stworzył ich” (1,27). Wskazanie na dwie płci, to jest mężczyznę i kobietę, wyraźnie pokazuje ludzką cielesność. Obrazem Boga w człowieku jest nie tylko pierwiastek duchowy, czyli rozum i wolna wola, lecz również cielesność.

Człowiek żyje w doczesności i jest istotą podlegającą śmierci, zaś ciało ulega rozkładowi. Ta prawda została przedstawiona w drugim opowiadaniu o stworzeniu świata i człowieka (Rdz 2,4b-24): ,,Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (w. 7). Po grzechu pierworodnym człowiek usłyszał słowa: „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (3,19). Psalmista, wzywając wiernych do ufności w Bogu, zauważył: „Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi” (Ps 146,4). Ale by ów powrót był prawdziwie godny, zmarły potrzebuje posługi osób, które go przeżyły. W grzebaniu zmarłych wyraża się wiara w stwórczą moc Boga i szczególną godność ludzkiej cielesności, opartą na przekonaniu, że śmierć nie jest końcem, lecz bramą do nowego życia.

Troska o grzebanie zmarłych od najdawniejszych czasów odróżnia człowieka od zwierząt. Jedno z rozstrzygających kryteriów przyjętych w archeologii i paleoantropologii stanowi rozpoznanie pochówku. Gdzie są groby, tam żyli i umierali ludzie. Szacunek dla ciała zmarłych stanowi przedłużenie szacunku dla żyjących i świadczy o wierze w życie po śmierci. Dla chrześcijan ta prawda ma szczególne znaczenie. Apostoł Paweł, mając na względzie rozmaite nadużycia, do jakich dochodziło we wspólnocie w Koryncie, dobitnie wołał: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16-17). Nie chodzi wyłącznie o wymiary duchowe, lecz o całego człowieka, z jego cielesnością: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” (6,19). Godność ciała wynikająca ze stworzenia zyskała nową wartość dzięki obmyciu w wodzie chrztu i przyjęciu Ducha Świętego. Pełniąc miłosierny uczynek pogrzebania zmarłych, pogłębiamy chrześcijańską wiarę w życiodajną moc Boga. Umacniając Tesaloniczan, św. Paweł napisał: ,,Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim” (1 Tes 4,13-14).


Komunikat z posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Dnia 17 maja 2024 roku odbyło się spotkanie Członków i Konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Pod przewodnictwem księdza biskupa Wojciecha Osiala zostały podjęte bieżące kwestie związane z wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w organizacji lekcji religii. Komisja Wychowania Katolickiego wciąż przypomina, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi.

Komisja Wychowania Katolickiego odniosła się do podjętych rozmów Zespołu roboczego ds. kontaktów z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie lekcji religii w szkole z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyraża mocny sprzeciw wobec proponowanych przez MEN rozwiązań polegających na łączeniu uczniów pomiędzy różnymi klasami w grupy do 25 osób (klasy 1-3) i 30 osób (klasy 4-8). Oświadczono, że jest to wbrew wszelkim zasadom pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym. Takie zmiany pozbawiają także możliwości prowadzenia zajęć na wymaganym poziomie jakości kształcenia. Pośpieszne wprowadzanie zmian od najbliższego roku szkolnego stanowi również zagrożenie dla nauczycieli religii, pozostających w niepewności co do wymiaru ich zatrudnienia.

Członkowie i Konsultorzy Komisji podkreślili, że dla zachowania właściwego porządku prawnego w procedowaniu tychże zmian, potrzebne jest wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji oraz Konkordatu. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża przekonanie, że jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się i rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

Komisja Wychowania Katolickiego apeluje do wszystkich wierzących, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole i niesprawiedliwe jej traktowanie. Szczególnie prosi katolickich rodziców, aby zabierali głos w tej sprawie. Konstytucja RP (art. 48) gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Komisja apeluje też do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania. Powinna połączyć nas wspólna troska o wychowanie religijne, moralne i społeczne dzieci oraz młodzieży.
6 575 Wyświetleń